Grow With Love

Why Green and Non-Toxic


ทำไมครอบครัวยุคใหม่ควรใส่ใจเรื่องสีเขียว?

สีเขียวคืออะไร :

สีเขียวในองค์กรของ โกรว วิธ เลิฟ หมายถึงความเป็นธรรมชาติ ปลอดสารเคมี สารพิษอันตราย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์แทนธรรมชาติและการใช้ชีวิตและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบยั่งยืน

คุณยังจำสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของคุณได้หรือไม่ ?
ในยุคสมัยที่ความเป็นธรรมชาติยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากกว่า 80% ที่นอน, หมอน, เสื้อผ้า, อาหารที่เราบริโภคประจำวัน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยอย่างใบตองก็ดี, บ้านเรือน, แม่น้ำลำธารที่สะอาด สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นแค่ความทรงจำและประวัติศาสตร์ ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะสัมผัสสิ่งใด ก็คว้าเจอแต่วัสดุสังเคราะห์, สารเคมี และที่สำคัญที่ติดมาด้วยคือ  สารพิษอันตรายที่คุณรับเข้าไปและสะสมทุกวันโดยไม่รู้ตัว

หากคุณภาพชีวิต (Quality Living) มีความสำคัญต่อคุณเรามีวิธีง่ายๆ ให้คุณค่อยๆเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้

3 ขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มได้ทันทีเพื่อปกป้องครอบครัวคุณ

1st;  หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ การรับข้อมูลที่ดีที่สุดคือการศึกษาด้วยตัวคุณเอง หากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารถึงคุณมีเหตุผลต่อคุณเพียงพอ เราสนับสนุนให้คุณหาข้อมูลเรื่องสารพิษและเรื่องที่เกี่ยวข้องผ่านลิ้งค์ที่มีประโยชน์ ตามหัวข้อด้านล่างหรือเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเอง

    ธรรมชาติให้อะไรกับคุณได้บ้าง ?
    เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพ
    อะไรที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวเจากสารพิษอันตราย
    สารพิษอันตรายมีอะไรบ้าง

ถ้าคุณปกป้องครอบครัวได้โดยเป็นผู้เลือกบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยจากธรรมชาติ, ปลอดสารพิษ, ออแกนิกส์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น อาหาร ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้อื่นๆ เป็นต้น ทุกอย่างขึ้นกับการตัดสินใจของคุณ

2nd ;  จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นและความสามารถในการบริโภคจับจ่าย  แน่นอนว่าผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ออแกนิกส์และ ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายส่วนใหญ่มักมีราคาสูงกว่าสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเพราะการผสมสารเคมีและสารต่างๆเข้าไปเพื่อกำไรที่สูง แต่ทุกคนก็สามารถมีโอกาสบริโภคเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิกส์ได้หากมีความต้องการ

หากคุณต้องการบริโภคผลิตผลที่ปลอดภัยแต่ไม่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมด คุณเพียงต้องจัดลำดับให้ค่าความสำคัญกับของกิน ของใช้ต่างๆ เลือกใช้ที่คุณคิดว่าจำเป็นและเริ่มที่สิ่งนั้นๆก่อน

3rd ; หลักการเลือก ; หลังจากศึกษารับทราบข้อมูลต่างๆแล้ว คุณจะทราบว่าสารพิษอันตรายที่ทั่วโลกกำลังต่อต้านและรณรงค์ให้เลิกใช้เป็นส่วนประกอบ มีหลากหลายที่ได้ยินกันบ่อย เช่น สาร BPA (Bisphenol A), พาทาเลท (Phatalattes), สารกลุ่ม SLS, SLES( Sodium Lauryl Sulfate), สาร PVC, สารไนโตรซามีน (Nitrosamine) , ยาฆ่าแมลงต่างๆ, ปุ๋ยเคมี, ฮอโมนส์เร่ง  etc.

หลักที่ง่ายที่สุด คือ อ่านฉลากสินค้า, สังเกตุที่ตัวสินค้า , ได้รับการรับรองจากองค์กรสากลต่างๆ  แค่นี้คุณก็จะได้บริโภคของใช้ที่ดีกับตัวคุณและครอบครัว รวมถึงลูกน้อยของคุณ

ร่วมมือรักษา "สีเขียว" ไว้ เพื่อลูกน้อยและครอบครัวของคุณ + ผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ ช่วยโลกของเราอีกด้วย :)